Certyfikat Ekologiczny UE

 

Jesteśmy EKO!

Posiadamy certyfikat PL-EKO-01-5971 na produkcję ekologiczną i obrót, wystawiony przez EKOGWARANCJA PTRE sp. z o. o. upoważnioną przez Ministerstwo Rolnictwa.

 

Certyfikat daje gwarancję „czystości” produkcji – od nasionka po wyrób na półce sklepowej.


PL-EKO-01.616-0000727.2023.001.pdf

W jaki sposób powstają nasze suszone warzywa i owoce?

Cały proces zaczyna się od doboru surowca i dostawców. Wieloletnia współpraca z różnymi dostawcami i restrykcyjna kontrola jakości zaowocowały wyselekcjonowaniem najlepszych partnerów.

Przyjęty surowiec podlega drobiazgowej kontroli jakościowej. Następnie jest myty i poddawany obróbce wstępnej (sortowanie wstępne), pozwalającej na odrzucenie pojedynczych egzemplarzy niespełniających wymogów. Kolejny krok to obróbka właściwa, czyli krojenie, wykrawanie lub drylowanie. Tak przygotowany surowiec wędruje do suszarni, gdzie poddawany jest działaniu gorącego powietrza.

Pozostaje już tylko obróbka końcowa (odsiewanie, kalibrowanie), konfekcjonowanie w opakowania magazynowe i dostarczenie do Państwa firmy lub domu.